Yläpalkki

PALKKIOPERUSTEET

 

Palkkio määräytyy aikaveloituspohjaisesti kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Asiassa otetaan lisäksi huomioon tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

- Tuntipalkkio on asian laadusta riippuen 248 € - 372 €/tunti sis. alv.24%.

- Minimiveloitusyksikkö on 15 minuuttia.

- Toimeksiannon palkkioksi voidaan sopia myös tietty prosenttiosuus siitä, mitä asiakas tulee      toimeksiannosta todennäköisesti hyötymään.

- Asiakkaalle ilmoitetaan hänen sitä pyytäessä ennen toimeksiantoa asian vaatima todennäköinen ajankäyttö ja palkkio.

- Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asiamiehestä riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä peritään korotettu palkkio.

  

HINTAESIMERKKEJÄ

 

Yksityishenkilö

 Alla olevat hinnat sisältää arvonlisäveroa 24%

 Perhe- ja perintöoikeus

Avioehtosopimus, kesto yleensä 1 tunti                                                            248€tunti

Testamentti, kesto yleensä 1-2 tuntia                                                                248€tunti

Perunkirjoitus, kesto yleensä 3-4 tuntia                                                            248€tunti

Ositus / perinnönjako, kesto yleensä 3-4 tuntia                                                248€tunti

Tuomioistuimen määräämänäpesänselvitäjänä ja pesänjakajana toimiminen       248€tunti

Avio-, avoerot ja yhteiselämän lopettamiset                                                     248€/tunti

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen, kesto yleensä 1-2 tuntia                          248€tunti

 

Muiden asiakirjojen laatimiset

Esim. Irtaimen lahjakirja, kauppakirja tai muu asiakirja                                     248€/tunti

 

Oikeudenkäynnin hoitaminen

 

HUOM! Ennen toimeksiantoa selvitetään asiakkaan oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin oikeusapulain tai oikeusturvavakuutuksen perusteella.

 

Valmistautumisesta oikeudenkäyntiin veloitetaan riita-, rikos-,

valitus- ja hakemusasiassa työhön käytetyn ajan mukaan.                         248€/tunti

Asianajo tuomioistuimessa. Esiintyminen oikeudessa enintään

kolme tuntia käsittävässä käsittelyssä                                                       744€

Kolme tuntia pidemmältä ajalta veloitetaan                                              248€/tunti

Matka-ajasta veloitetaan                                                                        248€/tunti

Lopputoimenpiteet, tuomion läpikäynti, tyytymättömyyden ilmoitus ym.    248€/tunti

 

Liikejuridiikka

Yrityksen perustamiset 

Osakeyhtiö, kesto yleensä 3-5 tuntia                                                       248€/ tunti + rekisteröintimaksut

Kommandiittiyhtiö, kesto yleensä 3-5 tuntia                                             248€/ tunti + rekisteröintimaksut

 

Sopimusasiat

Sopimusten laadinta ja konsultointi                                                           248€/tunti

YK:n kauppalain alaiset asiat (CISG)                                                      372€/tunti

 

Muu edustaminen

edustaminen yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa tms. käytetyn ajan mukaan 248€/tunti

 

KULUKORVAUKSET

  • suuret valokopiomäärät 0,20 €/sivu +alv. 24%
  • viranomaismaksut peritään sellaisenaan muun laskun yhteydessä                                                      

 

Viivästyskorko

Maksuviivästyksestä peritään viivästyskorko, joka ylittää seitsemällä prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron

maksumuistutuksesta velotetaan á 10,00 €